Sjenici neophodan objekat za upravljanje životinjskim otpadom

Sreda , 2016-11-02 | 16:03:44

Stručni tim Ekološkog centra “Stanište” iz Vršca procenio je da u Sjenici klanjem životinja tokom jedne godine nastane oko 300 tona životinjskog otpada, dok se između 700 i 900 tona formira uginućem životinja.


Koordinator projekta “Upravljanje otpadom životinjskog porekla” Dejan Maksimović rekao je radiju Sto plus da je ovaj centar izradio nacrt izgadnje objekata u kojem bi se skladištio životinjski otpad sa teritorija opština Sjenica, Nova Varoš i Ivanjica.

“Objekat koji bi koristile ove tri optšine imao bi dve odvojene komore, u jednoj bi se skladištio otpad uginulih životinja, a u drugoj otpad koji nastaje prilikom klanja. Razdvajanje je bitno zbog velike razlike u troškovima dalje prerade ove dve vrste otpada”, rekao je Maksimović.

On dodaje da na izgradnju objekta ne treba gledati kao na trošak, već kao na novu razvojnu šansu, jer odgovarajuće regulative Evropske unije nalažu postojanje ovakvih objekata.

Koordinator Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Sjenice Edis Muminović kazao je da je opština pripremila odgovarajuću tehničku dokumentaciju kojom se predviđa izgradnja objekta za odlaganje životinjskog otpada na području naselja Vapa.

“Lokacija na kojoj nameravamo da izgradimo objekat je u opštinskom vlasništvu i poseduje odgovrajuću putnu infrastrukturu, a sve će to doprineti lakšoj eksploataciji objekta”, rekao je Muminović.

U Srbiji postoje tek dva objakta za upravljanje životinjim otpadom, od kojih je jedan u Vršcu, a drugi u Kikndi.

Cena izgradnje objekta, u koju je uključena nabavka opreme, kreće se oko 300.000 evra.

D. Selmanović


 

Napiši komentar: