Sjenica: Konkursi za izbor direktora dva javna preduzeća

Sreda , 2017-01-11 | 12:10:42

Skupština opštine Sjenica donela je odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Vrela” i Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta “Sjenica” i oni bi ovih dana trebalo da budu objavljeni, saznaje radio Sto plus.


Kandidati za direktora moraju ispunjavati devet uslova među kojima su stečeno visoko obrazovanje, petogodišnje radno iskustvo na poslovima koje zahteva visoko obrazovanje, kao i trogodišnje iskustvo na poslovima povezanim sa javnim preduzećem.

Budući direktori moraju poznavati oblast korporativnog upravljanja, ne smeju biti osuđivan na kaznu zatvora od minimum šest meseci i ne smeju biti politički aktivni.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine ocenjivaće stučna Komisija za imenovanje direktora čiji je predsednik Mikailo Kaličanin, a članovi su Ismail Mahmutović, Novak Dumić, Faruk Muhović i Anida Mujović.

Konkurs je već objavljen na zvaničnom sajtu Opštine Sjenica, a ovih dana će biti objavljen i u Službenom glasniku Republike Srbije i dnevnom listu Politika.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u Službenom glasniku.

Trenutni v.d. direktora JKP “Vrela” je Adnan Gurdaš, dok je prvi čovek Javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta “Sjenica” Rasim Jahić.

N. Kočović


 

Napiši komentar: