Svi pa i agencija bi trebalo da poštuju zakon

Petak , 2017-03-10 | 13:41:53
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je danas da Agencija za borbu protiv korupcije nije imala pravo da zaštiti podatke koji se tiču poslovanja i imovine gradonačelnika Beograda Siniše Malog već isključivo podatke koji se tiču njegove ličnosti.

Poverenik je u saopštenju ocenio da su "u suprotnosti sa istinom" stavovi Agencije u kojima se "objašnjava" nepostupanje odnosno delimično postupanje po rešenju poverenika kojim joj je naloženo da učini dostupnim informacije iz izveštaja o kontroli imovine i prihoda gradonačelnika Beograda.

Agencija za borbu protiv korupcije dostavila je portalu Pištaljka neke informacije o imovini gradonačelnika Beograda ali su u dostavljenoj verziji zatamnjeni značajni podaci koji se tiču banke u kojoj Mali ima račun, krivično delo za koje se sumnjiči, broj kvadrata koje poseduje i drugi bitni podaci.

Informacije su dostavljene na intervenciju poverenika, ali Agencija ni tada nije postupila u potpunosti u skladu sa njegovim rešenjem, iako je on jasno naznačio koje podatke o ličnosti Agencija može da uskrati a koje podatke o poslovanju ne sme da sakrije.

"U izreci rešenja izričito je naloženo da se pre dostavljanja zaštite odredjeni podaci o ličnosti koji su u izreci i pobrojani", navodi se u saopštenju.

Poverenik je ukazao da se zaštita ne odnosi na podatke kao što su oni o novčanim iznosima tranksakcija, imena firmi povezanih sa javim funkcionerom, površina nekretnina koju poseduje, vrsta vozila ili vrsta krivičnih dela za koje postoji sumnja da je izvršio, što znači da agencija nije postupila po rešenju.

"Rešenje Poverenika je na zakonu zasnovano i u funkciji je više nego opravdanih interesa javnosti. To rešenje je za Agenciju, kao i bilo koji drugi organ, obavezujuće, to zakon izričito predvidja. Suvišna je bilo kakva polemika oko toga da li je bilo ko, a pogotovo organ vlasti, dužan da postupi onako kako to nalaže izreka konačnog rešenja (ne samo Poverenika, već bilo kog nadležnog državnog organa) ili može sebi da dopusti da bira koje delove rešenja će da izvrši a koje neće, jer bi to bilo apsurdno", navodi se u saopštenju.


 

Napiši komentar: