Novi koncept “Bošnjačke riječi”

Subota , 2017-04-08 | 10:49:57

Tokom desetogodišnjeg izlaženja “Bošnjačka riječ” je od časopisa o društvenim pitanjima prerastao u publikaciju koja se bavi naučnim, kulturnim i književnim radom sandžačkih Bošnjaka, rečeno je na promociji novog četvorobroja u Tutinu.


Izdavač i osnivač Esad Džudžo rekao je da “Bošnjačka riječ” sa novim konceptom donosi i ambiciju da podstakne i ispiriše naučno-istraživačku djelatnost u oblasti bosanskog jezika, književnosti, historije i kulture.

Časopis za društveni život i kulturu sandžačkih bošnjaka osnovali su 2006. godine Bošnjačko nacionalno vijeće i Centar za bošnjačke studije.

F.Rešović


 

Napiši komentar: