Zamenica zaštitnika gradjana o primeni Zakona o sprečavanju nasilja

Utorak , 2017-06-13 | 15:11:43
Zamenica zaštitnika gradjana Gordana Stevanović izjavila je da je Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, čija primena počinje danas, značajan normativni okvir za sprečavanje nasilja nad ženama i decom, ali da je izuzetno važna uloga onih koji će primenjivati odredbe tog zakona.

"Ono što bi Zakon trebalo da donese je institucionalna razmena informacija izmedju svih sistema koji se bave zaštitom žena žrtava nasilja, što ranije nismo imali. Imali smo protokole koji su obavezivali nadležne institucije da medjusobno razmenjuju informacije," rekla je agenciji Beta Gordana Stevanović.

Ona je navela da Zakon o sprečavanju nasilja u porodici jasno precizira saradnju tužilaštva, policije i svih onih koji su u sistemu zaštite žene žrtava nasilja i dece.

"Imamo hitnu meru iseljenja nasilnika iz stana što ranije nismo imali. Obično je žena koja je trpela nasilje partnera, napuštala domaćinstvo. Onda je bila priča da li imamo Sigurne kuće gde možemo da smestimo ženu. Sad se nasilnik iseljava iz stana", kazala je Gordana Stevanović.

Ona je dodala da je i do sada postojao solidan normativni okvir i da su službenici mogli da reaguju adekvatno.

"Medjutim, praksa iz iskustva zaštitnika gradjana je da iako je sve propisano i normirano postupajući službenici nisu preuzimali sve ono što im je zakon davao u nadležnost. Zakon neće sam po sebi rešiti mnoge probleme. On je značajan alat, ali bih akcenat stavila na postupajuće službenike", rekla je Stevanović.

Ona je kazala da je potrebno da oni koji će primenjivati zakon to rade na pravi način kako bi "poslali jasnu poruku ženama žrtvama nasilja da se nasilje sankcioniše".

Po njenim rečima, važno je da sve institucije sistema - policija, centri za socijalni rad, tužilaštvo, zdravstveni radnici na pravilan način tretiraju žrtvu nasilja kada prijavi nasilje.

"Bilo je situacija kada su žene žrtve nasilja prijavljivale nasilje i obraćale se nadležnim institucijama a nisu uvek dobijale adekvatan odgovor. Sa druge strane, slali smo poruku nasilniku da se nasilje toleriše. Ako imate nasilnika koji vrši nasilje pa ga posle nekoliko dana vidite na ulici kako šeta. Koja je to poruka? Da je nasilje, ipak duštveno prihvatljivo", navela je Gordana Stevanović.

Ona je dodala da je važno kada političari pošalju jasnu poruka da je nasilje neprihvatljivo.

"Drugi segment, kojim se bavi zaštitnik gradjana je da kada ima žrtve, kada ima nasilja, kako postupajući službenici primenjuju zakon", rekla je Stevanović. 

Ona je navela da iskustvo pokazuje da u Srbiji i kada postoji dobar normativni okvir nije uvek sve primenjivano kako treba.  

Gordana Stevanović rekla je da je u protekla dva meseca obilazila Srbiju i razgovarala sa profesionalcima i videla da pravosudje i policija primenjuju nov zakon, ali neki od centara za socijalni rad to nisu činili, a njihova uloga je značajna.

Stevanović očekuje da će odgovorati oni koji nisu radili sve na šta ih zakon obavezuje.
 

Napiši komentar: