Agencija: Direktor škole u Dugoj Poljani u sukobu interesa

Nedelja , 2017-10-29 | 11:47:36
Agencija za borbu protiv korupcije donela je preporuku za razrešenje direktora Osnovne škole “Bratstvo jedinstvo” u Dugoj Poljani Kasa Avdovića jer je bio u sukobu interesa prilikom zapošljavanja brata i ćerke, saznaje radio Sto plus.

Prema rešenju Agencije, Avdović je 2010., 2011., 2012. i 2013. godine zaključivao ugovore o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa bratom Numanom Avdovićem na osnovu kojih je on angažovan kao vozač mini autobusa za prevoz učenika.

Takođe, direktor ove škole je u novembru prošle godine zaključio ugovor o radu sa svojom ćerkom Zerinom Ćućević na poslovima nastavnika srpskog jezika i to do raspisivanja konkursa, odnosno konačnosti po raspisanom konkursu.

U obe situacije, Avdović nije obavestio Agenciju o sukobu interesa u kojem je bio zbog čega je prekršio Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Izjašnjavajući se o ovim navodima, Avdović je kazao da je samo njegov brat, dugogodišnji vozač “D” kategorije sa iskustvom u prevozu dece, pristao da vozi mini autobus za prevoz đaka iz i do udaljenih sela koji se često kvario i da u tom slučaju nije bilo ličnog interesa.

On je istakao i da je ista situacija bila i prilikom zapošljavanja Zerine Ćućević i da su bili “prinuđeni” da je angažuju jer im je u nekoliko navrata iz Nacionalne službe za zapošljavanje odgovoreno da u njihovoj evidenciji nemaju kadrova sa odgovarajućom spremom za radno mesto nastavnika srpskog jezika.

Avdović je naglasio da su u oba slučaja bile “nužne situacije, a nikako lični interes”.

Ocenjujući navode Avdovića, Agencija je utvrdila da su oni bez uticaja na donošenje odluke o preporuci za njegovu smenu jer ona nije odlučivala o razlozima zašto je škola imala potrebu da angažuje vozača i nastavnika srpskog jezika, već o postupanju direktora suprotnom Zakonu o Agenciji.

Direktor se žalio na rešenje Agencije i postupak po njegovoj žalbi je u toku.

Napiši komentar: