Raspisan konkurs za predsednika Osnovnog suda

Cetvrtak , 2017-11-23 | 11:44:59

Visoki savet sudstva (VSS) oglasio je izbor za predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru i on je objavljen u poslednjem broju Službenog glasnika Republike Srbije.


Na konkurs se mogu prijaviti svi kandidati koji ispunjavaju uslove propisane članom 69. Zakona o sudijama, a uz prijavu na oglas moraju dostaviti ličnu i radnu biografiju.

Kandidati su u obavezi da prilože i pisani program rada u kojem će izneti svoje viđenje problema u funkcionisanju suda i ideje za njihovo rešavanje.

Oglas je objavljen u Službenom glasniku 22. novembra, a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Novi predsednik suda će na tom mestu naslediti Đorđa Gojgića koji je sredinom oktobra izabran za sudiju Apelacionog suda u Nišu.

Gojgić je na čelu Osnovog suda u Novom Pazaru od maja 2014. godine, a pre njega je tu funkciju obavljao Ibrahim Madžović.

N. Kočović


 

Napiši komentar: