Gradska uprava: Uvid u poseban birački spisak

Petak , 2018-08-24 | 12:44:29

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove Novog Pazara obavestila je danas pripadnike nacionalnih manjina da mogu obaviti uvid u poseban birački spisak i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka uz odgovarajuće dokaze.


U saopštenju dostavljenom medijima navodi se da građani ovaj uvid mogu obaviti u zgradi lokalne samouprave, u ulici Stefana Nemanje broj 2, u kancelariji broj 41 na drugom spratu, svakog radnog dana od 7.30 do 15 sati, a najkasnije 15 dana pre održavanja neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, odnosno do zaključenja biračkog spiska.

Osim toga, uvid se može izvršiti i na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana.

“Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za izmenu podataka u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Po zaključenju posebnog biračkog spiska, upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke u posebnom biračkom spisku vrši Ministarstvo, na osnovu rešenja koje donosi najkasnije 72 časa pre dana održavanja izbora”, navodi se u ovom saopštenju.

Izbori za nacionalne saveta manjina biće održani 4. novembra, a rok za podnošenje izbornih lista je do 19. oktobra u ponoć.

A.Bajrović


 

Napiši komentar: