Djordjević i Pašalić razgovarali o objavljivanju spiska poslodavaca koji ne prijavljuju radnike

Utorak , 2018-10-02 | 11:05:29
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Djordjević razgovarao je sa zaštitnikom gradjana Zoranom Pašalićem povodom novine u oblasti socijalne zaštite, koja se uvodi po uzoru na praksu objavljivanja spiska neregistrovanih i registrovanih subjekta i poslodavaca kod kojih su zatečena lica koja rade "na crno".

Djordjević je rekao da je cilj javnog objavljivanja ovog spiska, apsolutna zaštita svih zaposlenih i poslodavaca.

On je dodao da neće biti povlašćenih i da je potrebno boriti se za veću bezbednost i zaštitu na radu, kao i protiv rada na crno i nelojalne konkurencije.

"Zaštita i bezbednost na radu je od velikog značaja za borbu protiv rada na crno, i upravo Uprava za bezbednost i zdravlje na radu će pojačati kontrolu kada je u pitanju izdavanje licenci i kontrolu rada onih koji već imaju licence", rekao je Djordjević.

Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić podržao je praksu da Ministarstvo svake nedelje objavljuje taj spisak na sajtu.

"Danas je održan prvi u nizu sastanaka sa resornim ministarstvima koja se bave kontrolom i prevencijom, kao i sankcionisanjem onih zanimanja koja se mogu smatrati opasnim. Želimo da zaštitnik gradjana ima učešće u kontroli svih subjekata i poslodavaca koji se bave gradnjom na teritoriji Srbije, kao i svakodnevno izveštavanje o posledicama kontrole kako ne bi dozvolili da se ovakvi dogadjaji ne sankcionišu na pravi način", rekao je Pašalić.

On je naveo da će preduzeti sve što dozvoljava Zakon o Zaštitniku gradjana, a to je da učestvuje u postupcima kontrole, kao i da bude obavešten o postupcima i nalazima kontrola koje preduzimaju nadležni u konkretnim slučajevima.


 

Napiši komentar: