Konkurs za direktora Urbanizma

Ponedeljak , 2018-12-31 | 10:46:42

Skupština Novog Pazara raspisala je javni konkurs za izbor direktora Zavoda za urbanizam i on je objavljen u Službenom glasniku Srbije i na zvaničnom sajtu lokalne samouprave.


Pravo prijave imaju punoletne i poslovno sposobne osobe sa stečenim visokim obrazovanjem, petogodišnjim radnim iskustvom na poslovima koji zahtevaju visoku spremu i najmanje tri godine iskustva na poslovima povezanim sa delatnošću javnog preduzeća.

Kandidati moraju poznavati oblast korporativnog upravljanja i imati iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova.

Ne smeju biti članovi političke partije ili moraju zamrznuti stranačku funkciju.

Njihova znanja, veštine i stručnu osposobljenost proveravaće Komisija za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je predsednik Mirzet Fehratović, profesor fizičkog vaspitanja, a članovi su i pravnici Ivana Tomović, Suad Ramičević i Edin Gudžević, kao i inženjer građevine Asim Prenča.

Konkurs je objavljen 28. decembra, a rok prijave je 30 dana.

Na čelu Zavoda za urbanizam od 2013. godine je diplomirani inženjer arhitekture Suat Ljajić.

N. Kočović


 

Napiši komentar: