Sjenica se zadužuje da finansira tekući deficit

Utorak , 2019-01-22 | 13:42:58

Opština Sjenica planira da uzme kratkoročni kredit od 20 miliona dinara kako bi finansirala deficit tekuće likvidnosti, saznaje radio Sto plus.


Lokalna samouprava planira da kredit otplati u mesečnim ratama do kraja godine, bez grejs perioda, a od banaka traži da kamata bude fiksna i da zajam može podići u roku od dva dana od dana zaključenja ugovora.

Banke svoje ponude mogu dostaviti do 25. januara, do 14 sati, a kredit će biti uzet kod one koja dostavi ekonomski najpovoljniju ponudu.

N. Kočović


 

Napiši komentar: