Novi Pazar dobio Lokalni antikorupcijski forum

Sreda , 2019-07-10 | 14:00:58

Skupština Novog Pazara usvojila je na poslednjem zasedanju odluku o formiranju i izboru članova Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) koji će imati zadatak da prati ostvarivanje Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP).


Ovo radno telo će sprovoditi aktivnosti na otklanjanju rizika od korupcije, jačanju svesti lokalne zajednice o značaju i načinima prepoznavanja korupcije, ali će obavljati i druge poslove utvrđene LAP-om.

Predsednica LAF-a je pravnica Esma Hot Lotinac, koja je ranije radila kao advokatska pripravnica i saradnica Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). Bila je aktivna u nevladinom sektoru i učestvovala u izradi pojedinih lokalnih strategija i drugih dokumenata.

Članovi Foruma su i novinar radija Sto plus Nikola Kočović, profesor finansijske grupe predmeta na Akademiji za poslovnu ekonomiju u Čačku Eldin Dobardžić, izvršni direktor NVO “Urban in” Sead Biberović i ekonomista i predsednica Evropskog pokreta Novi Pazar Bisera Šećeragić.

Oni su izabrani na javnom konkursu u okviru kojeg je održano testiranje znanja antikorupcijskih dokumenata i propisa, a ocenjivano je i njihovo ranije iskustvo na poslovima borbe protiv korupcije i predlozi mera za njeno suzbijanje.

Lokalni antikorupcijski plan Novog Pazara usvojen je u aprilu, a taj strateški dokument sadrži oko 120 mera koje lokalna samouprava mora ispuniti u borbi protiv korupcije, po modelu Agencije za borbu protiv korupcije.


 

Napiši komentar: