Swiss PRO: Nove terapije za decu sa autizmom i smetnjama u razvoju

Sreda , 2019-07-17 | 11:46:29

Vlada Švajcarske, kroz program Swiss PRO, podržaće projekat Udruženja psihologa Novi Pazar u okviru kojeg će deci sa poremećajima u razvoju i autizmom biti obezbeđena neurofidbek terapija.


Ta vrsta terapije, koja je trenutno dostupna samo u Beogradu i Ivanjici, omogućiće poboljšanje psihosocijalnih sposobnosti dece u Novom Pazaru u kojem ima oko 7.000 potencijalnih korisnika.

Vrednost projekta je oko 16.300 evra, od kojih će 13.900 obezbediti Swiss PRO, a ostatak lokalna samouprava Novog Pazara. Njime će biti obuhvaćeno 140 korisnika.

U okviru javnog poziva “Nove ideje po meri zajednice” Swiss PRO je podržao sedam socijalno-inovativnih projekata za poboljšanje pristupa pravima i ispunjavanju potreba za do 600 građana iz ranjivih grupa.

U te svrhe Vlada Švajcarske izdvojila je blizu 85.000 evra.

N. Kočović


 

Napiši komentar: