Sjenica bira Antikorupcijski forum

Utorak , 2019-10-01 | 10:45:50

Opština Sjenica raspisala je konkurs za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF), radnog tela koje će pratiti sprovođenje Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP).


Pravo prijave na konkurs imaju osobe sa prebivalištem u Sjenici, koje nisu osuđivane ili se protiv njih ne vodi krivični postupak, nisu javni funkcioneri, ne rade u organima javne uprave, niti su članovi političke partije u poslednjih 18 meseci.

Komisija za izbor članova LAF-a izvršiće proveru znanja i rangiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a potom će odluka biti prosleđena Skupštini Sjenice na usvajanje.

Konkurs je otvoren do 17. oktobra, a prijave se podnose poštom na adresu Opštinske uprave, Kralja Petra I 1, 36 310 Sjenica.

Lokalni antikorupcijski plan Sjenice usvojen je tokom leta, a u njegovoj izradi pomagali su eksperti Transparentnosti Srbije, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

 


 

Napiši komentar: