Baćićanin: Kula Džephana starija nego što se mislilo

Utorak , 2019-10-29 | 15:09:41

Direktor Muzeja “Ras” Fuad Baćićanin rekao je danas da su istraživanja na severnom bedemu Novopazarske tvrđave produžena i da ona predstavljaju prvo ozbiljnije istraživanje osmanske arheologije u ovom gradu.


On je radiju Sto plus rekao da su prilikom dosadašnjih istraživanja, koja su počela krajem avgusta, pronađene kula Džephana, baruthana i zidovi koji su štitili ovu kulu, a koji su izgrađeni pre samog bedema.

“Kula Džephana je starija nego što se mislilo, a prema onome što je do sada nađeno ona je izgrađena početkom treće decenije 17. veka, a ne kako se do sada smatralo u 18. veku, tako da bi njena obnova bila jedan od značajnih, velikih projekata obnove kulturno- istorijskog nasleđa Novog Pazara. Kula motrilja u Gradskom parku je naš ponos i nalazi se na samom grbu grada, međutim velike su indicije da je kula Džephana od nje starija i da je njen znaćaj daleko veći”, rekao je Baćićanin.

On očekuje da će u narednih mesec dana završiti istraživanje bar gornjeg dela severnog bastiona.

“Ovo istraživanje je veoma značajno i bila bi velika šteta da ovde stanemo, jer se Novopazarska tvrđava mora cela istražiti. Želja nam je da na proleće uradimo kontrolna istraživanja na nekoliko mesta, da bi na taj način usmerili naš dalji rad. Znamo da je tu bio život, na tom prostoru su negde bile Asker džamija i kasarna, dakle tu je vojska provodila vreme i tu sigurno ima zanimljivih nalaza“, rekao je Baćićanin.

Ova arheološka istraživanja finansira Grad Novi Pazar, a realizuju ga muzej "Ras“ u saradnji sa Sarajevskim muzejom i Arheološkim institutom iz Beograda, uz odobrenje Ministarstva kulture Srbije i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika.

A.Bajrović


 

Napiši komentar: