Uklonjeni radioaktivni gromobrani sa zgrada u Novom Pazaru

Sreda , 2020-02-05 | 12:06:00

Sa krovova četiri zgrade u Novom Pazaru danas su uklonjeni stari radioaktivni gromobrani, a umesto njih postavljeni su novi, koji si znatno bezbedniji i ne predstavljaju rizik po okolinu.


Posao demontaže radioaktivnih gromobrana, njihovo skladištenje u “Nuklearnim objektima Srbije”, a potom i postavljanje novih obavili su radnici Instituta za nuklearne nauke “Vinča” i “Bica inženjeringa” iz Despotovca, a sa 1,4 miliona dinara finansirala je lokalna samouprava.

Stari radioaktvini gromobrani nalazili su na stambenim zgradama u blizini Autobuske stanice, u Omladinskoj ulici, na Jaliji i Keju 12. srpske brigade, kao i jedan na krovu Nove lučne zgrade (iznad ulaza L).

Zakonom o zaštiti od jonizujućih zračenja bilo je naloženo uklanjanje svih radioaktivnih gromobrana do kraja maja 2014. godine, a taj posao je trebalo da finansiraju stanari stambenih zgrada.

Postavljanje novog gromobrana

Član Gradskog veća Novog Pazara Esad Fazlić kazao je da demontirani gromobrani nisu predstavljali opasnost po žitelje ovog grada, da se redovno pratilo njihovo stanje, kao i da nisu bili oštećeni.

“Gromobrani u uspravnom položaju, u kojem su se ova četiri nalazila od momenta kada su postavljeni, nisu opasni po ljude. Oni postaju opasni tek u slučajevima kada se nakrive, odnosno, kada noseće sajle popuste ili kada neovlašćena ili nestručna lica dođu u dodir sa radioaktivnim materijalom”, istakao je Fazlić.

N. Kočović


 

Napiši komentar: