Uklonjeni ostaci berbernice kraj Arap džamije

Sreda , 2020-04-08 | 09:11:18

Ostaci porušene berbernice u Prvomajskoj ulici, u krugu Arap džamije, uklonjeni su rano jutros, a vlasnici objekta su radiju Sto plus rekli da veruju da su to uradili aktivisti Islamske zajednice (IZ) u Srbiji.


Adnan Dugopoljac, sin vlasnika berbernice Ramiza, kazao je da ih je policija oko sedam sati jutros obavestila da su počeli radovi na raščišćavanju terena i uklanjanju berbernice.

“Kad smo došli videli smo oko 40-50 ljudi, među kojima smo prepoznali neke od aktivista IZ u Srbiji, sa bagerom i traktorom. Nije nam dozvoljeno da priđemo lokalu i nismo mogli da sprečimo uklanjanje”, izjavio je Dugopoljac.

On je dodao da su članovi porodice redovno obilazili i čuvali berbernicu, ali da su sa tim prestali kada je uvedena zabrana kretanja tokom noći zbog pandemije korona virusa.

Berbernica u Prvomajskoj ulici srušena je tokom noći 23. februara, a kako je kasnije saopšteno iz Mešihata IZ u Srbiji, to je učinila "njihova građevinska služba jer se radi o nelegalno podignutom objektu na vakufskom zemljištu".

Predsednik Mešihata IZ u Srbiji Mevlud Dudić nakon toga je istakao da su odlučni u odbrani svojih prava i imovine, ali i da će pravično obeštetiti Dugopoljce zbog rušenja lokala. Ta verska zajednica je Dugopoljcima ponudila drugi lokal na korišćenje, uz nabavku neophodne opreme, ali do dogovora nije došlo.

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda držalac parcele na kojoj se nalazila porušena berbernica je IZ u Srbiji – muftijstvo sandžačko, dok je kao vlasnik lokala upisan Ramiz Dugopoljac.

Pred Osnovnim sudom u Novom Pazaru vodi se spor o određivanju vlasništva nad zemljištem ispod objekta, a ročište zakazano za 30. mart nije održano zbog proglašenja vanrednog stanja.

N. Kočović


 

Napiši komentar: