Izveštaj GRECO: Srbija nije primenila sedam od 17 antikorupcijskih preporuka, a deset delimično

Sreda , 2020-06-03 | 12:55:11
Srbija do kraja 2019. godine nije primenila sedam od 17 preporuka Grupe država protiv korupcije (GRECO), dok je 10 preporuka delimično primenila, pokazuje najnoviji izveštaj tog antikorupcijskog tela Saveta Evrope.

U danas objavljenom izveštaju GRECO za 2019. godinu, procenjene su mere koje su članice Grupe preduzele na sprečavanju korupcije poslanika, sudija, tužilaca, nosilaca funkcija u izvršnoj vlasti i pripadnika bezbednosnih agencija.

Izveštaj pokazuje da je Srbija jedna od tri članice Grupe, uz Češku i BiH, koje nisu u potpunosti primenile nijednu preporuku za sprečavanje korupcije poslanika, sudija i tužilaca.
Austrija i Turska su zemlje s najvećim procentom neprimenjenih preporuka za sprečavanje korupcije poslanika, sudija i tužilaca (70 odsto), a slede Madjarska (56 odsto), Češka (56 odsto), Srbija i Poljska (po 41 odsto).

Kad je reč o preporukama za sprečavanje korupcije poslanika, Srbija je medju zemljama s najvećim procentom neprimenjenih (60 odsto), iza Madjarske (86 odsto), Poljske (83 odsto), Austrije (75 odsto) i Hrvatske (67 odsto).

Srbija je i medju 11 država koje nisu u potpunosti primenile nijednu preporuku za sprečavanje korupcije sudija.

GRECO je u izveštaju pozvala vlade i nosioce javnih funkcija da drugima služe kao primer, poštujući antikorupcijske mere i standarde transparentnosti.

Generalna sekretarka Saveta Evrope Marija Pejčinović Burić rekla je da "korupcija podriva poverenje gradjana u demokratiju i demokratske institucije".

"Primena efikasnih antikorupcijskih mera i promovisanje integriteta i transparentnosti treba da bude prioritet za vlasti u svakom trenutku. Države su načinile napredak, ali treba da pojačaju napore kako bi u potpunosti primenile preporuke GRECO", navela je Pejčinović Burić.

Predsednik GRECO Marin Mrčela izrazio je zabrinutost zbog navoda o raširenoj korupciji u mnogim zemljama medju osobama na vlasti prethodnih godina.

"Nijedna osoba, država ili institucija nije imuna na korupciju. Političari, nezavisno od političke pripadnosti, treba da budu primer i od njih se očekuje da budu uzorni. Političari treba da služe, a ne da vladaju ljudima", rekao je Mrčela.

GRECO je telo Saveta Evrope čiji je cilj da poboljša kapacitet članica za borbu protiv korupcije, nadgledanjem njihove uskladjenosti s antikorupcijskim standardima. GRECO čini 47 članica Saveta Evrope, Belorusija, Kazahstan i SAD.


 

Napiši komentar: