Agencija za privatizaciju angažovala je konsultansku firmu sa zadatkom da učestvuje
u izradi projekta razvoja industrijskog parka tekstilne industrije u Novom
Pazaru.