NOVI PAZAR- Povodom 14. novembra-Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, sutra ?e u holu novopazarskog Doma kulture biti organizovana akcija provere nivoa še?era u krvi. Akciju podržavaju Zdravstveni centar Novi Pazar, preduze?e Adok iz Beograda i Specijalna bolnica Merkur iz Vrnja?ke banje. Jedan od inicijatora ove akcije, novinarka Sla?ana Novosel rekla je radiju Sto plus da je neohodno da se formira Udruženje za borbu protiv dijabetesa u Novom Pazaru. “Inicijativa o formiranju udruženja je krenula od Specijalne bolnica Merkur iz Vrnja?ke banje”, rekla je Novoselova. Ona je dodala da ?e se, osim u Novom Pazaru, sinhronizovano odvijati akcije merenja še?era u krvi i u Tutinu i Vrnja?koj Banji. Šef endokrinološke službe u Specijalnoj bolnici Merkur iz Vrnja?ke banje Dragana Živojinovi? rekla je da je jedan od važnih uzro?nika dijabetesa nezdrava ishrana i gojaznot. „Prema poslednjim podacima, u svetu ima 246 miliona dijabeti?ara, u Srbiji izme?u 250 i 300 hiljada, a u Kraljeva?kom regionu oko 10 hiljada obolelih. U Novom Pazaru broj obolelih od dijabetesa je oko ?etiri hiljade, u Kraljevu oko tri i po hiljade, u Raški 600, a u Tutinu 730”, rekla je Živojinovi?eva. Ona je dodala da su akcije merenja še?era u krvi veoma zna?ajne, s obzirom da je re? o bolesti koja sve više poprima dimenzije pandemije. Akcija provere vrednosti še?era u krvu bi?e održana sutra, u holu Doma kulture u Novom Pazaru, od 11 do 13 ?asova. U Tutinu ?e akcija biti organizovana u Domu zdravlja, od 10 do 12 sati.