Ambasador Švajcarske u Beogradu Ervin Hofer rekao je da je veoma zadovoljan
projektima koje je video, a koje je njegova zemlja finansirala preko Programa
PRO u Novom Pazaru.
 

On je u intervjuu radiju Sto plus rekao da je obišao nekoliko projekata u
oblasti socijalne zaštite, kao što je program obuke za vožnju automobila osoba
sa invaliditetom, koji će povećati njihovu mobilnost.

„Mi smo pokrenuli konkurs na kome će se prijavljivati ljudi sa projektima,
koji za cilj imaju jačanje ugroženih grupa. Mi na taj način želimo toj grupi da
pomognemo da koristi one mogućnosti koje već postoje, a za koje oni do sada
nisu znali, niti su znali na koji način da ih iskoriste“, rekao je Hofer.

 

On je rekao da u Srbiji, a i u Novom Pazaru, još uvek mora da se podiže
nivo svesti društva o potrebama osoba sa invaliditetom, jer su oni duži
vremenski period bili marginalizovana grupa ljudi.

Ambasador Hofer i direktorka Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u
Srbiji Beatris Mejer drugog dana boravka u Novom Pazaru posetili su  kancelariju Crvenog krsta i projekat
Socijalizacije Romske dece, kojeg uz podršku PRO programa sprovodi humanitarna
orgganizacija Merhamet.