NOVI PAZAR– Ambasador SAD u Srbiji Kameron Manter izrazio je o?ekivanje da ?e u Srbiji uskoro biti postignuto jedinstvo islamske zajednice. Na sve?anom iftaru  u Novom Pazaru, Manter je ocenio da se ove godine pred Srbijom nalaze mnogi izazovi, ali je dodao da SAD žele da pruže svu potrebnu pomo? da se oni prevazi?u i da se ostvari partnerski odnos dve zemlje. On je podsetio da ambasada SAD u Srbiji ve? ?etiri godine organizuje ramazansku ve?eru u Novom Pazaru, što, prema njegovim re?ima, pokazuje da Amerika želi da u?vrsti svoje odnose s muslimanima. Manter je pre ve?ere pro?itao ramazansku poruku koju je predsednikSAD Džordž Buš uputio muslimanima širom sveta. Muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli? je izrazio zadovoljstvo zbog dolaska ameri?kog ambasadora i taj potez nazvao hrabrim, jer druge diplomate, kako je rekao, nemaju obi?aj da dolaze u Novi Pazar kada doga?aji iz tog regiona dospeju na naslovne strane novina. Zukorli? je dodao da je svako nasilje greh a da je mir sada osnovna potreba svih ljudi u Novom Pazaru, Sandžaku i u Srbiji. Sve?anoj ve?eri su, tako?e, prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave, politi?kih partija, nevladinih organizacija i medija.