Antić:  Još ima vremena za dogovor oko saveta

Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Petar Antić izjavio je danas da i dalje postoji mogućnost da se bošnjačke liste dogovore oko formiranja Nacionalnog saveta zbog čega ministarstvo još neće raditi na uvođenju privremenog organa uprave u to telo.

„Rešenje (o privremenom organu uprave) još nije doneto, jer i dalje postoji mogućnost da se izborne liste dogovore i formiraju Nacionalni savet Bošnjaka“, rekao je Antić agenciji Beta i dodao da ne bi želeo da precizira rok koji je ostavljen za postizanje dogovora.

Prema njegovim rečima, ukoliko se dogovor ne postigne ministarstvo će raditi na formiranju privremenog organa uprave.

Pomoćik ministra je podsetio da mogućnost za dogovor postoji, jer je sednica bila zakazana u predviđenom roku od 30 dana, a da je problem nastao jer su prisutni odbili da verifikuje mandate.

Antić je 9. jula, kada je istekao rok za formiranje saveta, izjavio da će Ministarsto raspustiti nacionalni savet Bošnjaka i posebnim rešenjem obrazovati privremeni organ upravljanja koji će preuzeti tehničke nadležnosti sve do organizovanja novih izbora i konstituisanja bošnjačkog nacionalnog saveta.

Antić je tada dodao da će Ministarstvo posebnom odlukom posle konsultacija odrediti datum održavanja novih izbora.

Na izborima 6. juna Bošnjačka kulturna zajednica osvojila je 17 od 35 mesta u savetu, odnosno Bošnjackom nacionalnom veću, 13 je osvojila Bošnjačka lista, a pet Bošnjacki preporod.

Lista Bošnajčke kulturne zajednice na čelu sa muftijom Muamerom Zukorlićem tvrdi da je 7. jula formiran savet, ostvarivši potrebnu većinu uz dva člana sa liste Bošnjački preporod, ali predstavnici ministarstva i druge dve liste tvrde da je sednica bila neregularna.