Atleti?ari Novog Pazara ostvarili su ovog vikenda odli?ne rezultate na uli?noj trci u Požarevcu i krosu RTS-a u Leskovcu. Azra Eminovi? je u Požarevcu, u trci seniorki na 3 kilometra zauzela drugo, a Teodora Simovi? ?etvrto mesto. Selma Mustafi? je u juniorskoj trci na 3 kilometra bila tre?a, a isti rezultat ostvario je i junior Muamer Hasanovi? na 4 kilometra. Najsjajnija odli?ja na ?etvrtom krosu RTS-a u Leskovcu pripala su u?enici 4. razreda Ildi Dautovi? na stazi od 500 metara, starijoj pionirki Ameli Terzi? na 800 i mla?oj juniorki Teodori Simovi? na 1.000 metara. Mla?a pionirka Selma Mustafi? bila je druga na 600 metara, a stariji junior Muamer Hasanovi? na 1.200 metara. Azra Eminovi? je u trci seniorki na 6 kilometara, u jakoj konkurenciji, zauzela ?etvrto mesto.