Izbor istoričara Safeta Bandžovića za člana Upravnog odbora Bošnjačkog instituta potvrda je njegovih naučnih rezultata i čestitosti, izjavio je danas predsednik najvišeg organa upravljanja te fondacije i jedne od najznačajnijih naučnih organizacija u Bosni Hercegovini Fehim Škaljić.

Škaljić je za Sto plus ocenio da novi član fondacije koju je osnovao Adil Zulfikarpašić, osim što je “insanske čehre”, ima naučne rezultate koji ga svstavaju u retke ličnosti na stvaralačkoj sceni BiH.

“On je, između ostalog, napisao i naučni rad na temu Bošnjaka i antifažizma, čime se približava osnivaču i njegovoj orijentaciji da je antifažizam ono što Bošnjaci nose u sebi, prihvataju i priznaju”, ocenio je Škaljić.

“Momenat antifašizma u Bošnjaka mi danas u nekim situacijama kao društvo zapostavljamo, a to (antifažizam) je naša legitimacija za Evropu, od koje ne tražimo da nas prime, već da nas vrate tamo gde smo bili i pripadamo”, naglasio je.

Prema Škaljićevoj oceni, Bandžović će sigurno doprineti ostvarivanju ciljeva Instituta, a njegovim izborom je javnosti pokazano da su Bošnjaci jednako potrebni i vredni, bez obzira gde su rođeni.

Bandžović radi na Institutu za istoriju Univerziteta u Sarajevu, objavio je više naučnih radova i važi za eksperta za migracije na Balkanu.