Novopazarac Safet Bandžović, doktor istorijskih nauka i naučni savetnik na Institutu za istoriju u Sarajevu, objavio je poslednju knjigu trilogije o deosmanizaciji Balkana i muhadžirskim pokretima tokom postojanja Osmanskog carstva.

Bandžović je prošle godine objavio ”Muhadžirski pokreti i pribježišta `sultanovih musafira`  od 1683. do 1875. godine”, da bi ovih dana temu zaokružio knjigom pod naslovom ”Bošnjaci i Turska: Deosmanizacija Balkana i muhadžirski pokreti u XX stoljeću”.

”Ovime sam zaokružio tematsku celinu vezanu za takozvano “Istočno pitanje” – odnosno povlačenje osmanske uprave sa Balkana, ratove i sudbinu muslimanskih zajednica na tom prostoru, od početka “Velikog bečkog rata” 1683. do grčko-turskog rata, Lozanskog ugovora i stvaranja Republike Turske 1923. godine”, pojasnio je Bandžović Sto plus radiju.

Prema njegovim rečima, poslednja knjiga trilogije sa više aspekata govori o daljim deosmanizacijskim procesima, položaju muslimana, novim bošnjačkim ali i drugim muhadžirskim pokretima na Balkanu ka Turskoj tokom 20. veka.

Safet Bandžović je rođen u Novom Pazaru 1961. godine. Školovao se u Sarajevu i Beogradu, stručno se usavršavao iz oblasti istorijske demografije na Univerzitetu “Lomonosov” u Moskvi.

Autor je više knjiga (Sandžačke teme; Iseljavanje Bošnjaka u Tursku; Bošnjaci i antifašizam, Kameni svjedok – govori o istorijatu Novopazarske tvrđave), a u naučnim krugovima je poznat kao stručnjak za proučavanje migracije na Balkanu.

I.Slezović