NOVI PAZAR- Generalni sekretar koalicije Lista za Sandžak Nermin Bejtovi? rekao je danas da je predsedništvo ove koalicije odlu?ilo da na predsedni?kim izborima podrži kandidata Nove Srbije Velimira Ili?a. On je na konferenciji za novinare ocenio da je podrška Ili?u logi?an rezultat koji vodi opštem ekonomskom i demokratskom razvoju društva. Bejtovi? je rekao da je Ili? u dva mandata, kao ministar za kapitalne investicije i kao ministar infrstrukturu, dao nemerljiv doprinos sveukounom razvoju Srbije. “Profesionalnim radom, ose?ajem za svakodnevne potrebe naroda i infrastrikturnim ulaganjima u sandža?ki region i ?itavu Srbiju, dao je nemerljiv doprinos poboljšanja uslova života za sve gra?ane u Srbiji”, rekao je Bejtovi?. On je dodao da je Ili? nesebi?nim zalaganjem, odnosom i dobrom saradnjom sa svim sandža?kim opštinama i infrastrukturnim ulaganjima preporodio Sandžak.