Belgija, Francuska i Holandija dogovorile su se da ubuduće prave spiskove putnika vozova i da uvedu pasoške kontrole na medjunarodnim ekspresnim železničkim linijama Talis i Evrostar.

Belgijski ministar unutrašnjih poslova Žan Žambon izjavio je danas televiziji Vi-Ar-Ti (VRT) da će time biti pojačana bezbednost u vozovima i da će to pomoći praćenje kriminalaca koji ih možda koriste.

„Cilj je da do kraja godine imamo operativan sistem“, rekao je Žambon.

Dodao je da je Nemačka odlučila da ne učestvuje u tome, ali da može da se pridruži.

Žambon je to neučestvovanje objasnio predstojećim parlamentarnim izborima u Nemačkoj.

Terorista Anis Amri, koji je u decembru kamionom u Berlinu ubio 12 ljudi, pobegao je u Italiju vozom, preko Holandije, Belgije i Francuske.

Te tri zemlje su deo šengenske zone, u kojoj obično nema pasoške kontrole na granicama.

Novi sistem neće biti uvodjen na redovnim medjunarodnim železničkim i autobuskim linijama.