NOVI PAZAR- Novopazarski Elektroras je saopštio da sutra od 9 do 15 ?asova struje ne?e imati naselja Šutenovac, Rasadnik, Mur, Paralovo, Bajevica, Oholje i dalji deo Lukara. Iz Elektrorasa su saopštili da struje u ovim naseljima ne?e biti zbog neodložnih radova na 10 KV dalekovodu Šutenovac 3.