Narodna biblioteka “Dositej Obradović” u Novom Pazaru počela je sa radom nakon revizije knjižnog fonda, rekao je direktor te ustanove Elijas Rebronja.

On je za radio Sto plus istakao da se revizija fonda nije obavljala poslednjih 10 godina i da je do sada odrađeno 80 odsto popisa, nakon čega su se stekli uslovi da biblioteka počne sa radom.

Rebronja je dodao da se zahvaljujući reviziji konačno došlo do tačne cifre o tome koliko knjiga biblioteka ima po odeljenjima, kao i da je ova ustanova u potpunosti prešla na jedinstven korisnički programski paket COBISS2.

“U biblioteci se i do sada koristio COBISS2, ali se dosta toga vodilo i u inventarnim knjigama, čime je bio otežan rad i bibliotekara i korisnika naših usluga. Sada smo u potpunosti prešli na taj korisnički program, a stvoreni su uslovi da se sledeće godine pređe na COBISS3”,rekao je Rebronja.

Biblioteka “Dositej Obradović” trenutno raspolaže sa oko 60.000 naslova.

E.Đulović