On je za kupovinu junica, koje nikada nisu isporučene, preduzeću Interkomerc iz budžeta Novog Pazara platio skoro devet miliona dinara i prosledio još 45 miliona dinara iz Republičkog fonda za podsticaj razvoja.

Novac je bio namenjen za kupovinu 250 priplodnih junica i dodelu seljacima na ime pomoći za razvoj stočarstva na području novopazarske opštine.

Prema podacima do kojih je došao Radio Sto plus, na oglas se javio samo Interkomerc – preduzeće Gorana Perčevića, koje je kao najpovoljniji ponudjač i dobilo posao od 62 miliona dinara.

Mahmutović je potpisao ugovor po kojem je Interkomercu unapred trebalo da se plati ceo iznos, i klauzulom po kojoj, “ukoliko ne izvrši sve ugovorene obaveze, ili ih ne izvrši na ugovoreni način, druga strana ima pravo da jednostrano raskine ugovor”.

Dobavljaču je par nedelja posle potpisivanja ugovora transferisano 45 miliona dinara iz razvojnog fonda, u sledećih nekoliko meseci u delovima još oko devet miliona dinara gradjana Novog Pazara, ali Interkomerc, pošto mu nije isplaćena cela svota, junice nije isporučio.

Telefoni navedeni na sajtu Interkomerca kao kontakt sa tom firmom su isključeni i “nepostojeći” brojevi, pa je praktično nemoguće saznati gde je završio novac koji im je isplaćen.