Prosečne plate bez poreza i doprinosa za mart ove godine u svim sandžačkim opštinama, osim Novog Pazara, bile su manje nego februarske, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Prema ovim podacima, u koje je radio Sto plus imao uvid, najveće plate primili su Tutinci 37.205 dinara (322 evra), a najniže zaposleni u Priboju 23.139 dinara (200 evra).

Prosečne martovske plate bez poreza i doprinosa u Novom Pazaru bile su 35.432 dinara (307 evra), Novoj Varoši 33.368 dinara (289 evra), Sjenici 35.508 dinara (307 evra) i Prijepolju 31.201 dinara (270 evra).

Porast mesečnih primanja zabeležen je samo u Novom Pazaru, pa su zaposlenima u tom gradu martovske plate bile za 2.000 dinara veće nego februarske.

Zarade za prošli mesec u odnosu na pretprošli u Sjenici i Tutinu bile su manje za 2.000 dinara, Novoj Varoši za 3.000, a u Prijepolju i Priboju za 600, odnosno 700 dinara.

Martovske plate u svim sandžačkim opštinama bile su ispod republičkog proseka od 43.452 dinara, što preračunato u evre prema današnjem kursu Narodne banke Srbije iznosi oko 376.

N. Kočović