Društvo za bosanski jezik i književnost izrazilo je danas oštar protest i neslaganje zbog saopštenja za javnost Matice srpske u kojem se navodi da je za “srpsku kulturu jedino prihvatljiv termin bošnjački, a ne bosanski jezik”.

U saopštenju za javnost, Društvo koje funkcioniše pri Bošnjačkom nacionalnom veću (BNV) u tehničkom mandatu podseća da prema poslednjem popisu stanovništva, 145.278 osoba u Srbiji govori bosanskim jezikom.

“Takođe, ratifikacijom Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima, bosanski jezik verifikovan je kao jedan od 10 manjinskih jezika u službenoj upotrebi u Republici Srbiji”, stoji u saopštenju.

Društvo navodi i da je bosanskim jezikom napisan jedan od najvažnijih istorijskih dokumenata na ovim prostorima – Povelja Kulina Bana iz 1189. godine, a da o istorijskom kontinuitetu ovog jezika svedoči i Bosansko-turski rečnik iz 1631. godine.

“Ime bosanski jezik zabranjeno je 1907. godine i preimenovano u srpsko-hrvatski, da bi Bošnjaci u Srbiji na popisu iz 1991. godine obnovili upotrebu i ime svog maternjeg jezika”, navedeno je u saopštenju.

Društvo za bosanski jezik i književnost ističe i da je u školama u Sandžaku od prošle godine počela i nastava na bosanskom jeziku koju pohađa preko četiri hiljade učenika.

N. Kočović