Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog veća u tehničkom mandatu zatražio je danas od ministra prosvete Žarka Obradovića da u okviru priprema za polaganje završnog ispita-male mature zbirke zadataka budu štampane i na bosanskom jeziku.

 

“S obzirom da zbirke zadataka nisu štampane na bosanskom jeziku, na taj način najdrastičnije je povređeno i onemogućeno ostvarivanje prava na obrazovanje na maternjem jeziku pripadnicima bošnjačkog naroda u Republici Srbiji, čime su sandžački Bošnjaci dovedeni u diskriminatorski položaj”, navodi se u pismu BNV ministru prosvete.

 

Veće je u posebnom saopštenju pozvalo relevantne političke stranke, institucije i organizacije koje okupljaju sandžačke Bošnjake u Republici Srbiji, da uzmu učešća u novoj kampanji upisa u posebne biračke spiskove.

 

“Pozivamo i nadležne službe u gradskim i opštinskim upravama u Sandžaku da ažuriraju spiskove i isprave mnoge nedostatke uočene prilikom održavanja prošlogodišnjih izbora za Bošnjačko nacionalno veće”, navodi se u saopštenju.