NOVI PAZAR- U okviru 52. Me?unarodnog sajma knjiga u Beogradu sutra ?e svoju izdava?ku delatnost predstaviti Bošnja?ko nacionalno ve?e i Centar za bošnja?ke studije. Oni ?e na sajmu predstaviti knjige, ?asopis Bošnja?ka rije?, udžbenike, brošure, kao i audio i video izdanja. Iz Ve?a je saopšteno da ?e na štandu biti izložene umetni?ke slike ?lanova Sandža?kog udruženja likovnih umetnika, kao i programi manifestacija koje organizuju uz podršku Ministarstva kulture.