NOVI PAZAR- Bosnja?ko nacionalno vijece je od komunalne inspekcije Opštine Novi Pazar zatražilo da hitno ukloni gra?evinski materijal iz dvorišta Altun-Alem džamije. Ve?e je u zahtevu inspekciji ocenilo da su “neovlaš?ena lica bez saglasnosti Zavoda za zaštitu spomenika porušila patos u i zapo?ela iskope, a sav otpadni materijal ostavili u dvorištu i tako onemogu?ili vernike i turiste da posete džamiju od posebnog zna?aja za bošnja?ku kulturu i tradiciju”. Altun-Alem džamija je zatvorena ve? nekoliko dana zbog radova na renoviranju koje izvodi mešihat Zukorli?eve islamske zajednice u Srbiji, dok vernici koji podržavaju novoizabranog reisa Zilki?a klanjaju na ulici ispred džamije.