NOVI PAZAR- Profesor orijentalistike doktor Rade Božovi? ocenio je da sukobi unutar svih religijskih zajednica mogu biti veoma žestoki i da se “pomalo” boji aktuelnih dešavanja u Islamskoj zajednici Srbije. On je u intervjuu za Sto plus radio rekao da je teško  pravedno prosu?ivati ko je u pravu i da “ra?una” da ?e u IZ biti dovoljno razuma za dijalog u cilju prevazilaženja sukoba. “Naravno, da dijalog je potrebno šire okruženje i šira podrška”, rekao je profesor Božovi?. On je dodao da u ovom trenutku nije siguran da se takva podrška traži sa obe strane, “ve? se traži podrška kada je potrebna da se dobije novi saveznik protiv druga?ijeg mišljenja za svoje mišljenje”. Profesor Božovi? je ocenio da “nije siguran” i koliko bi dobro došlo mešanje države u unutarverska mimoližanja “Mislim da se treba osloniti na intelektualce, jer je uvek bolji razgovor na intelektualnom nivou nego na nivou države. Naravno, država treba da pruži podršku koja treba da omogu?i dijalog da se ne pretvori u ono što niko od nas ne bi želeo”, rekao je Božovi?. Božovi? je tako?e podsetio da politika svakako uti?e na religiju, prostom ?injenicom da su i verski službenici gra?ani sa pravom glasa. “Verujem da iza svega ima politike i da se ona (politika) politika ne sme isklju?iti iz svega toga”, rekao je Božovi?. On je izrazio nadu da se, ukoliko do?e i do fizi?kih sukoba, oni ne preliju izvan Novog Pazara.