Brisana 501 stranka, u novom registru 72 partije

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu upisalo je u novi Registar 72 stranke, od kojih su 42 partije nacionalnih manjina.

 

Umesto dosadašnjih 18 bošnjačkih stranaka, dokumentaciju za registraciju su dostavile  Sandžačka demokratska partija, Stranka za Sandžak, Sandžačka narodna partija, Stranka demokratske akcije Sandžaka, Reformisti Sandžaka i Bošnjačka demokratska stranka Sandžaka.

 

Ministarstvo je donelo rešenje o brisanju iz republičkog i nekadašnjeg saveznog registra partija čak 501 stranku koje nisu podnele prijave i odgovarajuću dokumentaciju.

Za preregistraciju je, pored ostalih dokumenata, bilo potrebno 10.000 overenih potpisa, odnosno 1.000 potpisa za partije nacioanlnih manjina.

Stranke za koje su doneta rešenja o brisanju prestale su da postoje i izgubile su status pravnog lica.