NOVI PAZAR- Novinar Ekonomist magazina i dugogodišnji dopisnik Glasa Amerike iz Beograda Miša Brki? ocenio je da su pozicije novinara u Sandžaku lošije od njihovih kolega u prestonici. On je radiju Sto plus rekao da ta ?injenica pokazuje da društvo na ovom prostoru, a i u Srbiji, još uvek nije napredovalo u demokratskim slobodama. “Novinari se ovde suo?avaju sa problemima za koje smo mislili da su ostavljeni kao prošlost iz poslednje decenije prošlog veka. Verovao sam da je iza nas ostalo vreme kada novinar ne može da do?e do informacije i da se tretira kao neprijatelj vladaju?e strukture”, rekao je Brki?. On je istakao da su novinari u savremenom demokratskom društvu stubovi civilnog društva i nevladinog sektora, u kome imaju pravo da slobodno pitaju i razmatraju društvene, ekonomske, verske i politi?ke teme, a da pri tom ne trpe nikakve pritiske. On je dodao da u Srbiji još uvek postoji politi?ka manipulacija medijima u sprezi sa poslovnim krugovima. “U Beogradu je prisutan veliki uticaj biznisa na ure?iva?ke politike medija, a ?ini mi se da je aktuelno i sve ve?e nerazumevanje politi?ara kada su mediji u pitanju”, dodao je Brki?.