Broj dece za redovnu vakcinaciju u porastu

Epidemiolog Zdravstvenog centra u Novom Pazaru Safet Ganić rekao je da  se u poslednje vreme povećao broj dece koja se javljaju na redovnu vakcinaciju, što u prethodnom periodu nije bio slučaj.

“U poslednjih nekoliko meseci smanjio se broj vakcinisane dece, a razlog tome je što je većina roditelja obaveznu vakcinaciju poistovetila sa vakcinacijom protiv gripa tipa H1N1”,rekao je Ganić radiju Sto plus.

On je istakao da je nakon revizije kartoteke pronađeno 900 lica koja nisu obavila redovnu vakcinaciju, nakon čega im je poslat poziv da se što pre jave epidemiološkoj službi radi imunizacije.

“Vakcine koje se  primaju u našoj službi pripadaju redovnom kalendaru vakcinacije i nemaju nikakve veze sa vakcinacijom protiv gripa”, kazao je Ganić.

Ganić je istakao da se u epidemiološkoj službi može obaviti i vakcinacija odraslih osoba koja nisu kompletno vakcinisana kao i vakcinacija zdravstvenih radnika i rizičnih grupa protiv hepatitisa B.