Sociolog u novopazarskom Centru za socijalni rad Adnan Dizdarević rekao je da je broj žrtava nasilja u porodici u poslednje vreme u porastu.

“Nakon 2006 godine kada je na snagu stupio novi porodični zakon sve je više prijavljenih slučajeva o žrtvama nasilja u porodici”, rekao je Dizdarević radiju Sto plus.

“On je istakao da je u toku prošle godine u 15 slučajeva zabeleženo nasilje u porodici, od kojih je u pet slučajeva prijava došla od člana porodice, a preostale prijave su bile od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Direktorka NVO Damad Zibija Šarenkapić je ranije našem radiju rekla da se na SOS telefon ove Nevladine organizacije od početka ove godine javilo 60 novih žrtava nasilja u porodici.

Ona je tada istakla i da je zabeležen pozitivan pomak kod državnih organa u Novom Pazaru kada je u pitanju borba protiv porodičnog nasilja.

U poslednje vreme se može reći da policija odrađuje bolje svoj posao nego ranije i da imamo slučajeve koji su procesuirani, pa i pravosuđe poboljšava svoj rad.

U odnosu na broj prijavljenih slučajeva nasilja još je nedovoljan broj slučajeva kada se službeno podnose krivične prijave“, zaključila je tada Šarenkapićeva.