Visoka delegacija
Mešihata Islamske zajednice u Srbiji razgovarala je sa vrhovnim poglavarom
Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Herecegovini  Mustafom Cerićem o aktuelnoj situaciji u ovoj
zajednici i radu versko prosvetnih institucija.
 

Na mešihatovom sajtu
se navodi da je reis Cerić dao punu podršku u radu ovih institucija navodeći
značaj nauke i obrazovanja u islamu.

Delegaciju Mešihata činili
su dekan Fakulteta za islamske studije Mevlud Dudić, muftija beogradsko-
novosadski Rešad Plojović i direktor „Gazi Isa-beg“ medrese Nedžad Hasanović.