Reis-ul-ulema
Islamske zajednice BiH Mustafa Cerić izjavio je danas u Novom Pazaru da je
unutrašnje ustrojstvo stvar samo Islamske zajednice i da nema potrebe da se to
prirodno pravo bilo kome objašnjava.
"S toga kad kažemo `nema sile koja će nas odvojiti od Sandžaka, odnosno
musliman-Bošnjaka od Sarajeva i obratno`, mislimo pre svega na naše duhovne,
kulturne, ljudske, bratske, kulturno-civilizacijske, povijesne i svake druge
veze", rekao je Cerić na konferenciji za novinare.