NOVI PAZAR- Istraživa?ki i analiti?ki centar Argument iz Beograda organizuju sutra u Novom Pazaru okrugli sto na temu Civilno društvo u Srbiji ka legitimitetu i prepoznavanju. Organizatori su najavili da ?e na skupu biti predstavljeni rezultati istraživanja objavljeni u publikaciji Civilno društvo Srbije- potisnuto tokom devedesetih u potrazi za legitimitetom, prepoznatljivom ulogom i priznatim uticajem tokom dvehiljaditih, autorke Zdenke Milivojevi?. Na skupu ?e u?esnici re?i svoje mišljenje o tome šta je potrebno uraditi u regionalnim I likalnim okvirima za razvoj civilnog društva.