Novopazarska nevladina organizacija “DamaD” jedna je od sedam organizacija koja je inicirala uspostavljanje Mreže za interkulturalnost i zatražila da u budućoj Vladi Srbije bude i resor za zaštitu ljudskih prava.

Direktorka Damada Zibija Šarenkapić rekla je radiju Sto plus da bi se obnavljanjem rada resora za zaštitu ljudskih prava u velikoj meri poboljšalo stanje u toj oblasti.

Ona je dodala da će se sve organizacije koje su okupljene u Mrežu interkulturalizma zalagati za uspostavljanje novog pristupa multietničkog stanja u zemlji.

“Pred organizacijama koje se zalažu za ovu inicijativu je veliki izazov i trudićemo se da se u narednim godinama intenzivno radi na uspostavljanju društva koje će biti više integrativno i koje će poštovati različitosti u svim njegovim segmentima”, rekla je Šarenkapićeva.

Pored Kulturnog centra “Damad” ovu inicijativu potpisali su i Centar za istraživanje etniciteta iz Beograda, Centar za regionalizam iz Novog Sada, Centar za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina, Agenda – Centar za podrsku porodici iz Beograda, Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju iz Beograda i Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju iz Beograda.

E.Đulović