NOVI PAZAR- Delegacija Bošnja?kog nacionalnog ve?a je tokom u?eš?a na manifestaciji “Dani kulture sisa?kih Bošnjaka” u Sisku, predstavila izdava?ku delatnost Ve?a, ?asopis “Bošnja?ka rije?”,kao i knjigu Rasima ?elahmetovi?a “Alkameri u baš?i sudbine”. Delegacija Ve?a, koju su ?inili koordinator za kulturu Zaim Hadžisalihovi?, šef resora za informisanje Muhedin Fijuljanin i književnik Rasim ?elahmetovi?, potencirala je ?vrš?u saradnju Bošnjaka na svim prostorima bivše Jugoslavije u cilju zaštite nacionalnih interesa i kulturne baštine. Manifestacija “Dani kulture sisa?kih Bošnjaka” održana je u Sisku, 14. i 15. decembra.