NOVI PAZAR- Predstavnici PRO programa i Društva prijatelji dece iz Novog Pazara danas su uru?ili poklon paketi?e deci koja se nalaze na le?enju u Novopazarskoj banji. Službenik za odnose sa javnoš?u Marko Vuja?i? rekao je radiju Sto plus da je cilj PRO programa podrška razvoja Novog Pazara, a da su ljudi osnova koncepta razvoja. “Novi Pazar ima mnogobrojnu mladu populaciju, koja je resurs razvoja ovog kraja”, rekao je Vuja?i?. On je rekao da mladi ljudi koji se nalaze na le?enju u novopazarskoj banji zaslužuju pažnju i podršku društva. “Današnjom posetom mi želimo da pošaljemo poruku da ukoliko pružimo priliku ovoj deci, ona ?e je sigurno iskoristiti i vratiti društvu ono što ono ulaže u njih”, rekao je Vuja?i?. Za sada je sigurno da ?e program PRO u ovom kraju biti prisutan do 2009. godine.