NOVI PAZAR– Predstavnici opozicionih partija i više nevladinih organizacija u Novom Pazaru usvojili su deklaraciju kojom su podržali Islamsku zajednicu u Srbiji na ?elu sa muftijom Muamerom Zukorli?em. Deklaracija je usvojena na tribini „Islamska zajednica-temelj našeg opstanka“ u organizaciji Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru. Kako se navodi u kopiji Deklaracije, „najoštrije“ je osu?eno nepoštovanje principa autonomnosti IZ od strane opštine Novi Pazar na ?elu sa predsednikom Sulejmanom Ugljaninom i Ministarstva vera, “posebno od strane savetnika ministra Milana Radulovi?a”. “Formirano je Koordinaciono telo za zaštitu prava jedinstvene IZ u Srbiji, a partije potpisnice Deklaracije pozivaju na ustezanje od me?usobnih konfrontacija, kako bi se zajedni?ka snaga usmerila na zaštitu od zla koje se nadvilo nad Sandžakom i svim muslimanima u Srbiji”, navodi se u Deklaraciji.