Muftija Islamske zajednice Srbije Muamer Zukorlić razgovarao je u Novom
Pazaru sa delegacijom Ujedinjenih nacija na čelu sa izvestiocem za ljudska
prava Asmom Jahangir.

"Tom prilikom muftija je istakao da je pokušaj formiranja paralelne islamske
zajednice imao za cilj zaustavljanje razvoja Islamske zajednice i slabljenje
njenog uticaja u društvu, te da se na taj način rukovodstvo Islamske zajednice
pokušava kazniti zbog svoje doslednosti da očuva autonomnost i ravnopravnost
ove zajednice sa drugim crkvama i verskim zajednicama", navodi se u saopštenju
IZ Srbije.

Delegacija UN je, kako se navodi, upoznata sa diskriminacijom u vezi "vraćanja
oduzete vakufske imovine i primerom Novopazarske banje i hotela Sopoćani".

Kako se dodaje, članovi delegacije interesovali su se za sve oblike diskriminacije
i kršenja verskih prava muslimana u Sandžaku i Srbiji, "sa posebnim
osvrtom na ulogu Ministarstva vera i drugih državnih organa u pokušaju cepanja
IZ, nepoštovanja Zakona o crkvama i verskim zajednicama i Pravilnika o registru
crkava i verskih zajednica.

Bilo je reči o o "neizbalansiranoj etničkoj strukturi među zaposlenima u
policiji, pravosuđu i drugim državnim organima i ustanovama pod upravom republičkih
organa", piše u saopštenju.