U Novoj Varoši jutros je osvanulo desetak centimetara snega, kojeg ima i po okolnim visovima u polimskom kraju.

Sneg je u Novoj Variši padao gotovo celu noć, ali se brzo otapa.

Prema mišljenju poljoprivrednih stručnjaka, sneg na visini oko 1.000 metara neće bitnije uticati na vegetaciju voća jer je ona još u početnoj fazi.